Dance Theater

Πιστοποιημένη Εκπαίδευση στον Χορό και Αναπηρία με τον Alito Alessi (Θεσ/νίκη)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΧΟΡΟ & ΑΝΑΠΗΡΙΑ, από το Dance Abilty International Organization, με εισηγητή τον Alito Alessi, ιδρυτή του Dance Abiltiy Τeacher Training.

Η πιστοποιημένη εκπαίδευση δασκάλων αποτελείται από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 4 εβδομάδων εντατικής εκπαίδευσης στον Χορό για Όλους. Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στο πώς να διδάσκουν και να καθοδηγούν ομάδες χορού, κίνησης, θεάτρου ενσωματώνοντας άτομα με και χωρίς αναπηρία. Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν πως να καλλιεργούν το αίσθημα της ισότητας και σεβασμού στους μαθητές τους και να δημιουργούν κοινότητες μέσω του Χορού.
Ο κίνηση / χορός έχει βαθιά επίδραση σε όλους και μπορεί να αξιοποιηθεί όχι μόνο ως μέσο εκμάθησης χορού αλλά και ως μέσο εκπαίδευσης ποικίλων δεξιοτήτων. Ο χορός είναι ΈΚΦΡΑΣΗ. Μέσα από τον χορό ταξιδεύω, γνωρίζω νέα μονοπάτια, βιώνων νέες εμπειρίες, συναντώ τον εαυτό μου και τους άλλους. Ο Χορός συμβάλλει σημαντικά στην φυσική κατάσταση (βελτίωση αντοχής, ισορροπίας, δύναμης, σωματο-γνωσίας & σωματικής έκφρασης), στην ψυχοσυναισθηματική κατάσταση (ενίσχυση δημιουργικότητας, μείωση εντάσεων και stress, αποδοχή, εμπιστοσύνη, αυτοπειθαρχία, ενίσχυση αυτοπεποίθησης), στις διανοητικές λειτουργίες (βελτίωση ακουστικής, οπτικής και απτικής αντίληψης, παρατηρητικότητας, μνήμης, αντιληπτικής ικανότητας, κατανόησης μοτίβων κίνησης, επίλυση κινητικών ασκήσεων και εκμάθηση εννοιών κίνησης με διαδοχικό τρόπο), και στις κοινωνικές δεξιότητες (ομαδική συνεργασία, αμοιβαίο σεβασμό, μοίρασμα ιδεών και ενίσχυση προφορικής έκφρασης, ενίσχυση ηγετικών δεξιοτήτων, βελτίωση της ικανότητας ακρόασης).

Περισσότερα από 500 άτομα με και χωρίς αναπηρία έχουν παρακολουθήσει την πιστοποιημένη εκπαίδευση Δασκάλων στον Χορό & Αναπηρία σε διάφορες χώρες από το 1996. Οι δάσκαλοι που εκπαιδεύτηκαν στην συγκεκριμένη μέθοδο συνέχισαν να επεκτείνουν και να αναπτύσσουν μεικτές ομάδες χορού όλων των ικανοτήτων σε όλο τον κόσμο.
Η εκπαίδευση στον Χορό & Αναπηρία απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να διδάξουν χορό/κίνηση σε μεικτές ομάδες χορού (με και χωρίς αναπηρία) ή σε όσους θέλουν να εκπαιδευτούν σε ένα μοντέλο διδασκαλίας που να προάγει την συμμετοχή σε μεικτές ομάδες (με και χωρίς αναπηρία) και κοινότητες ένταξης. Μπορούν να το παρακολουθήσουν θεραπευτές όλων των ειδικοτήτων, εκπαιδευτές, γυμναστές, νηπιαγωγοί, παιδαγωγοί, φοιτητές/τριες. Το πρόγραμμα παρέχει άρτιες τεχνικές και μεθόδους διδασκαλίας από εξειδικευμένους εκπαιδευτές στον χώρο. Είναι τρόποι προσέγγισης ειδικά σχεδιασμένων πρακτικών δημιουργικής κίνησης, όπου οποιοδήποτε κίνηση μπορεί να αναδυθεί, ενισχύοντας έτσι την ατομική και ομαδική έκφραση. Οι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές αξιοποιούν τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους και ενσωματώνουν την εκπαίδευση τους στην εργασία. Τα μαθήματα εστιάζουν στο πως να δουλέψει ο εκπαιδευτής με ομάδες όλων των ικανοτήτων, πως να προσαρμόζει τον τρόπο διδασκαλίας του στις ανάγκες κάθε συμμετέχοντα, πως να δουλεύει με διαφορετικά μεγέθη ομάδων, και πως να παρουσιάζει μια παράσταση.

Η Εκπαίδευση περιλαμβάνει:
• Βασικές ασκήσεις εισαγωγής στην κίνηση και αυτοσχεδιασμό για συμμετέχοντες όλων των ικανοτήτων
• Πώς να καθοδηγείς τους συμμετέχοντες ώστε να αξιοποιούν το δυναμικό τους στην κίνηση και στην επικοινωνία
• Κινητικές ασκήσεις και παιχνίδια, σε μικρές και μεγάλες ομάδες, εξατομικευμένα και σε ζευγάρια
• Πώς να εφαρμόσεις την μεθοδολογία σε άτομα με βαριές αναπηρίες, σε παιδιά και ενήλικες με προβλήματα όρασης και ακοής
• Πώς να προετοιμάζεις και να οργανώνεις μαθήματα για όλα τα επίπεδα και ικανότητες
• Πώς να οργανώνεις και να παρουσιάζεις μια παράσταση σε διαφορετικά πλαίσια (στο θέατρο, στο δρόμο)
• Οργάνωση ανοιχτών μαθημάτων χορού για το κοινό
• Εγχειρίδιο με 150 ασκήσεις DanceAbility (στα Αγγλικά, Ισπανικά ή πορτογαλικά) και Βεβαίωση Πιστοποίησης Eκπαιδευτή στο DanceAbilty/Χορός για όλους
• Γλώσσα διδασκαλίας: Aγγλικά

Εβδομάδα 1η: Eισαγωγή στην εκπαίδευση Dance Ability

Οι μαθητές μαθαίνουν πως να αναγνωρίζουν τις φυσικές/σωματικές δυνατότητες και «κοινούς παρανομαστές» κάθε νέας ομάδας ώστε να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν απομονώνεται. Εκπαιδεύονται στο πως να εφαρμόζουν τον βασικό κορμό ασκήσεων Dance ability, ανεξάρτητα από την διαφορετικότητα και ετερογένεια στην ομάδα. Αυτές οι βασικές ασκήσεις εκπαιδεύουν τους συμμετέχοντες πως να επικοινωνούν, να συνδέονται και να δημιουργούν χορό μέσα από την κίνηση και τον αυτοσχεδιασμό.

Εβδομάδα 2η; Ενσωματώνοντας τεχνικές Contact Improvisation και σωματικότητας

Εξερεύνηση φυσικών δεξιοτήτων ,κύλιση, με την ορμή του σώματος, δομές - στάσεις σώματος για την λήψη βάρους, κλίση σώματος και ελευθέρωση βάρους, εξισορρόπηση ,χαλάρωση, αμοιβαία φροντίδα και σεβασμός κατά την σωματική επαφή. Οι μαθητές συνεχίζουν να εμβαθύνουν στην κατανόηση της μη-απομόνωσης και ενσωμάτωσης στην κίνηση μέσα από βιωματικές κινητικές εμπειρίες, αυτοσχεδιασμό και συζήτηση.

Εβδομάδα 3η:  Σχεδιασμός μαθήματος, Διδασκαλία, και ¨ Παραλλαγές Θεματολογίας¨

Οι μαθητές-εκπαιδευτές μαθαίνουν πως να σχεδιάζουν το μάθημα και να προσαρμόζουν την μέθοδο διδασκαλίας σύμφωνα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Εκπαιδεύονται σε ασκήσεις ειδικά διαμορφωμένες για συμμετέχοντες με δυσκολίες όρασης και ακοής, με ειδικές ικανότητες, νοητική υστέρηση και σύνοδες διαταραχές. Οι μαθητές-εκπαιδευτές μαθαίνουν να επιλέγουν κάθε φορά υλικό ασκήσεων ανάλογα με την διαφορετικότητα των συμμετεχόντων της κάθε ομάδας καθώς και να οργανώνουν εργαστήρια (workshops) χρονικής διάρκειας ανάλογα με τους στόχους και τους συμμετέχοντες. Το κοινό προσκαλείται να παρακολουθήσει δυο ήμερες μαθημάτων, όπου οι μαθητές-εκπαιδευτές σχεδιάζουν το μάθημα ομαδικά και διδάσκουν ως ομάδα. Ο εισηγητής Alito Alessi εποπτεύει τον σχεδιασμό και την προετοιμασία του μαθήματος και οι μαθητές αξιολογούνται στο τέλος από την ομάδα τους και από τον εισηγητή.

Εβδομάδα 4η: Καλλιτεχνική συνεργασία και ολοκλήρωση εκπαιδευτικού προγράμματος

Οι μαθητές-εκπαιδευτές μαθαίνουν πως να διδάσκουν, και να αξιολογούν μια χορογραφία καθώς και την προετοιμασία μιας παράστασης (Performance). Μαθαίνουν πως να εμψυχώνουν τους μαθητές τους, διευκολύνοντας τους μέσα από την συνεργασία σε μικρές ομάδες και την συλλογική προετοιμασία, οργάνωση και εκτέλεση μιας παράστασης. Επίσης διδάσκεται η εφαρμογή της μεθόδου DanceAbility σε παιδιά και γενικότερα η επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη.
Την τελευταία μέρα του εκπαιδευτικού οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν μια παράσταση ανοιχτή στο κοινό στους δρόμους της Θεσσαλονίκης προάγοντας το μήνυμα ¨Χορός για Όλους¨.

6 Αυγούστου 2017  έως 3 Σεπτεμβρίου 2017
4 Εβδομάδες Δευτέρα-Παρασκευή  | 10.00-17.30
6 ώρες/Ημέρα
Διάρκεια Εκπαίδευσης: 4 Εβδομάδες
Ώρες διδασκαλίας: 125 ώρες

Kόστος Εκπαίδευσης: 1500 Eυρώ
Μέγιστος Αριθμός συμμετεχόντων: 34
Kέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με αναπηρίες ¨Ο ΣΩΤΗΡ¨

Η πιστοποιημένη εκπαίδευση Δασκάλων στο DanceAbility έχει πραγματοποιηθεί στις εξής χώρες:

Bιέννη - Αυστρία: 2016 & 2014, 2012, 2010, 2007, 2006
Ωστιν- Τέξας, Ηνωμένες Πολιτείες: 2015
Πάντοβα-Ιταλία: 2013 -2014
Moντεβιδέο- Ουρουγάη: 2013 & 2010
Mπογκοτά -Κολομβία: 2012
Ρώμη - Ιταλία: 2015
Ελσίνκι-Φιλανδία: 2015 & 2009
Γιουτζίν - Όρεγκον, Ηνωμένες Πολιτείες: 2005 & 2004 στο Πανεπιστήμιο του Όρεγκον, 1999 & 1998 WOW Hall
Tριρ- Γερμανία: 2015 & 2003
Oυτρέχτη-Oλλανδία: 2002
Mιλάνο-Ιταλία: 2001
Mπουένος Αιρες-Αργεντινή: 1997

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
Bιογραφικό Σημείωμα, Φωτογραφία, Αίτηση

Αποστολή Δικαιoλογητικών:
Κέντρο Αποκατάστασης, Κοινωνικής στήριξης και Δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με αναπηρία «Ο ΣΩΤΗΡ»
Υπ' όψιν: Πιστοποιημένη εκπαίδευση DanceAbility 2017
Καρυωτάκη 3, Τ.Κ. 54645, Θεσσαλονίκη, ΕΛΛΑΔΑ
Τηλ: 2310820655, 2310820455
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πηγές ενημέρωσης:
www.kentroameasotir.gr
www.danceability.com
www.danceability.com/teacher.php

Η κράτηση θέσης επικυρώνεται με την καταβολή του ποσού των 500 Ευρώ.
To υπολειπόμενο ποσό μπορεί να πληρωθεί:
• Είτε μαζί με την προκαταβολή
• Είτε μέσω κατάθεσης στο λογαριασμό έως 20 Ιουνίου
• Είτε μετρητά στα γραφεία Διεύθυνσης έως 5 Αυγούστου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ:

Οι συμμετέχοντες μπορούν να ακυρώσουν μέχρι και ένα μήνα πριν την εκπαίδευση. Μετά τις 7 Ιουλίου 2017 το ποσό προκαταβολής ή πληρωμής παρακρατείται. Με το ποσό προκαταβολήs επικυρώνεται η συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και δεσμεύεστε με την αποπληρωμή του υπολειπόμενου ποσού έως και τις 5 Αυγούστου.
Μέσω των αιτήσεων και εφ όσον τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, γίνεται επιλογή των συμμετεχόντων με και χωρίς αναπηρία για την εύρυθμη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος. Το Κέντρο Αμεα « Ο ΣΩΤΗΡ» και ο Alito Alessi διεξάγουν την τελική επιλογή. Το ποσό προκαταβολής επιστρέφεται σε περίπτωση μη επιλογή σας στο πρόγραμμα.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονοματεπώνυμο: Φύλο:
Ημερομηνία Γέννησης: Τόπος γέννησης:
Διεύθυνση Κατοικίας: Πόλη Κατοικίας:
T.K.:
Tηλέφωνο: Xώρα:
Εmail:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Εμπειρία χορού: ΝΑΙ ΟΧΙ

Είδος Χορού:

Aναπηρία: ΝΑΙ ΟΧΙ

Aν ναι, περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης:

Χρήση αμαξιδίου ΝΑΙ ΟΧΙ

Χρειάζομαι μεταφορά ΝΑΙ ΟΧΙ

Μετακινούμαι αυτόνομα ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν όχι περιγράψτε τι βοήθεια χρειάζεστε:

Θα φέρω τον ή τους προσωπικούς μου βοηθούς ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι, πόσους;

ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ:
• Βιογραφικού Σημειώματος
• Πρόσφατη Φωτογραφία

Υπογράφοντας την Αίτηση Πιστοποίησης Εκπαίδευσης DanceAbility 2017, επιβεβαιώνω την εγκυρότητα των προσωπικών μου πληροφοριών. Με την υπογραφή μου, δέχομαι να λαμβάνω ειδοποιήσεις ηλεκτρονικά σχετικά με το πρόγραμμα εκπαίδευσης και λοιπές ενημερώσεις σχετικά με δράσεις του φορέα μας.

Τελική ημερομηνία αίτησης: 5 Ιουλίου 2017

Share this post

Last modified on
Greek English French German Italian Spanish
Κυριακή, 19 Αυγούστου 2018

Παραστάσεις χορού σήμερα

Πες ό,τι θες

History
Vana: Τις προσκλήσεις για την παράσταση Sasha Waltz & Guests | "Kreatur" κερδίζουν οι: Ελένη Ζαχαροπούλου, Ίνα Βάρκα , Μαρία Αρβανιτάκη.
admin: Πατήστε "Δημοσίευση Κειμένου" επάνω δεξιά.
Alice Kyriakidou: γεια σας!πως μπορω να δημοσιευσω μια αγγελια?ευχαριστω
admin: Τον μήνα Σεπτέμβριο είχαμε ρεκόρ επισκεψιμότητας στο Dancetheater.gr με περισσότερες από 98.500 επισκέψεις! Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη.
admin: Τον μήνα Ιούλιο η επισκεψιμότητα του Dancetheater.gr ξεπέρασε τις 95.000 επισκέψεις!
admin: Τον μήνα Ιούνο η επισκεψιμότητα του Dancetheater.gr ξεπέρασε τις 94.500 επισκέψεις!
admin: Τον μήνα Μάιο η επισκεψιμότητα του Dancetheater.gr ξεπέρασε τις 96.500 επισκέψεις!
annakiii: καλησπερα!! μηπως ξερει κανεις αν παραδιδονται μαθηματα twerk στην αθηνα?
admin: Για να προμηθευτείτε την κάρτα πατήστε στο banner στην κορυφή του site.
admin: admin: Εννοείτε να προμηθευτείτε την κάρτα ή να εντάξετε το μαθημα σας στην κάρτα?
psycorps: καλησπέρα πως μπορώ να ενταχθώ στην κάρτα dance theatre plus?
admin: Η κάρτα Dancetheater Plus είναι πλέον διαθέσιμη.
Margianna: Υπαρχει καποια ανακοιωση για την καρτα dancetheatre plus?
evoulatisvroxis: καλημερες. Πως αποκτουμε τη καρτα dancetheater plus?
3 τελίτσες: Η Elizabeth Harrod 5 μέρες πριν γεννήσει!!! «link»
3 τελίτσες: Η Elizabeth Harrod, σολίστ του Βασιλικού Μπαλέτου (Royal Ballet), 3 εβδομάδες πριν γεννήσει!!! «link»
3 τελίτσες: φωτο: 7 μηνών έγκυος Elizabeth Harrod, σολίστ του Royal Ballet «link»
3 τελίτσες: RAD's new Advanced 1 & 2 male syllabi. «link»
admin: Τις θέσεις για τα σεμινάρια του Akropoditi κερδίζουν: ΚΙΤΣΙΟΥ ΓΙΩΤΑ, Αρέστη Εύη, Τσαλκιτζογλου Μαριτα, Ηρώ Μητρούτσικου, Σπύρος Πετρίτης. Καλή διασκέδαση και καλά μπάνια!
something: Tiny Dancers Among Us «link»
drakaki: Γιούπι!!!!! Ευχαριστωωωώ dancetheatre για τη θέση στο εργαστήριο φωνής της Καζαντζίδη στο Dance fest Akropoditi
something: ''Σε κάθε περίπτωση, ο χορευτής που θέλει να γίνει καλός στο μοντέρνο πρέπει να έχει βάσεις κλασικού μπαλέτου.'' ~ Yolanta Zaharieva, χορογράφος και καθηγήτρια μπαλέτου
admin: Στο Acroplane θα πάνε οι: Παναγιωτακοπούλου, Καπετανάκη, Χριστίδη. Καλή διασκέδαση!
ernper: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση για την "Ωραία Κοιμωμένη¨" Ερνέστος Περάκης
admin: Τις προσκλήσεις για την Ωραία Κοιμωμλενη κερδίζουν οι: Αρβανίτη Μικέτα, Κατερίνα Κορμπή, Ερνέστος Περάκης. Καλή διασκέδαση!
admin: Τα ονόματα για τις 24/4 για τον Αντώνη Φωνιαδάκη είναι: Κωνσταντοπούλου, Χαϊδά, Βασιλείου, Κόντες, Λεγάκη, Λέκκας. Καλή διασκέδαση.
amira17: σας ευχαριστώ πολύ. Κάλή σας μέρα
admin: Σε ό,τι αφορά την Σωματοψυχοπαιδαγωγική έχει δημοσιευθεί. Για το ερώτημα της creo-reon αν δεν μας πείτε για ποια καταχώρηση μιλάτε δεν μπορούμε να ξέρουμε αν την έχουμε λάβει ή όχι. Πάντως δεν υπάρχουν τόσο παλιές εκκρεμότητες στις Καταχωρήσεις που έχουμε λάβει.
amira17: στειλτε μου μειλ και στο evangelia.marougka@gmail.com .αυτό σας έχω στείλει. Ευχαριστώ πολύ
amira17: Καλησπέρα, σας έχω στείλει ένα εργαστήριο κίνησης βασισμένο στην πανεπιστημιακή μέθοδο της Σωματοψυχοπαιδαγωγικής. Δεν γνωρίζω αν το λάβατε. μηπως κατι δεν έκανα σωστά. θα γίνει στο Horos στις 25 Απριλίου. Θα εκτιμούσα μια απάντησή σας
creo-reon: αγαπητέ admin, θα θελα να ρωτήσω αν λαμβάνετε τις καταχωρήσεις μου, γιατί τη μία φορά δεν δημοσιεύτηκε καθόλου και τώρα είχα κάνει μια πριν το πάσχα. Αναρωτιέμαι αν κάτι δεν πάει καλά με το λογαριασμό μου. φιλία
admin: Πατήστε "Καταχώρηση" και στείλτε αρχείο κειμένου με τα στοιχεία. Στον τίτλο γράψτε Στοιχεία Ομάδας. Στην κατηγορία επιλέξτε Καταχώρηση Στοιχείων Σχολής (θα καταλάβουμε). Προσέξτε, η ομάδα θα πρέπει να έχει Καταστατικό προκειμένου να καταχωρηθεί.
κιραν: Καλημέρα!πως μπορούμε να καταχωρήσουμε την ομάδα μας?
admin: Στο Betelgez στις 13/3 θα πάνε: Αφροδίτη Ντρισμπιώτη, Μαρία Μαντούκου.
admin: Στο Medula στις 14 και 15/3 θα πάνε:ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΤΑΣΙΝΟΥ, Αλεξανδρος Μπαμπαρακος, Μαρία Τσίχλη, Ναυσικά Θεοδωρίδου
admin: Βέβαια όταν αποκαλώ "εκπληκτική" την Τζοκόντα της Λυρικής, τότε τι να πω για τα Nederlands? Από άλλο πλανήτη..

Only registered users can send messages, register or login

Στοιχεία Επισκεψιμότητας

Επισκέψεις αυτού του μήνα:9974
Top Visiting Day: 07-12-2018 : 2117
Αριθμός μελών σε σύνδεση: 0
Επισκέπτες τώρα: 191
Εγγεγραμένα μέλη: 4294
Τώρα σε σύνδεση:
-
Dancetheater.gr. All rights reserved 2010-2016

Login or Register

LOG IN

national cpr association