Dance Theater

ΣΕΧΩΧΟ: Διαδικασία ισοτίμησης πτυχίων Ανώτερων Σχολών Χορού

Σ.Ε.ΧΩ.ΧΟΑγαπητοί συνάδελφοι, μέλη του σωματείου και μη,

Η Γενική Συνέλευση της Κυριακής 20 Οκτωβρίου ήταν μονοθεματική, με θέμα την επέκταση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης- η οποία αφορά στην ισοτίμηση των πτυχίων Ανώτερων Σχολών Χορού και γενικότερα Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης-πριν από το 1981, καθώς και μετά το 2003. Υπάρχει μία σειρά ζητημάτων επί του θέματος, τα οποία είναι δισεπίλυτα και πολύπλοκα. Αποφασίσαμε, λοιπόν, ως Δ.Σ να ξεκινήσουμε μία πιο δραστική κινητοποίηση γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, καθώς αυτός ο διαχωρισμός των αποφοίτων, δημιουργεί εργαζόμενους δύο υποστάσεων, δύο ταχυτήτων. Οι πτυχιούχοι, μεταξύ του 1981 και του 2003, εξισώνονται σε επίπεδο επαγγελματικών δικαιωμάτων με τους αποφοίτους των Τ.Ε.Ι, τα οποία μέχρι το 2003 ήταν τριετούς φοιτήσεως, ενώ οι υπόλοιποι θεωρούνται απλοί απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κάτι το οποίο προκαλεί, συν τοις άλλοις, τόσο προβλήματα στις ευκαιρίες εργασίας, (προσλήψεις σε Δήμους, Καλλιτεχνικά Σχολεία, κλπ.), όσο και μισθολογικές ανισορροπίες. Επιπλέον, έχουμε ανάγκη να ενισχύσουμε την εργασιακή μας υπόσταση. Είμαστε καλλιτέχνες, αλλά είμαστε και Εργαζόμενοι στο Χώρο του Χορού και θέλουμε να το καταστήσουμε ξεκάθαρο τόσο στους εργοδότες, αλλά ακόμα και στους ίδιους μας τους εαυτούς.
Επιθυμούμε να ξεκινήσουμε μία διαδικασία, που αποτελεί το πρώτο σκαλοπάτι, με σκοπό την κλιμάκωση ενός αγώνα για την κατάκτηση πολύ σημαντικών διεκδικήσεών μας και την ικανοποίηση πάγιων αιτημάτων μας, με κορυφή τη δημιουργία Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος- Πανεπιστημίου Χορού. Ως Σωματείο Εργαζομένων στο Χώρο του Χορού τασσόμαστε υπέρ της Δημόσιας και Δωρεάν Παιδείας. Ωστόσο, ως άνθρωποι και εργαζόμενοι που ζούμε στο τώρα, καλούμαστε να έρθουμε αντιμέτωποι με τις αντιφάσεις μας και να προσεγγίσουμε σταδιακά την κατάσταση με μικρές νίκες τη φορά, για να μπορέσουν να αρθούν οι ανισορροπίες, που δημιουργούνται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Αναλυτικότερα επί του θέματος, έχει διενεργηθεί μία μελέτη από το νομικό Μάνο Ελευθέρογλου σχετικά με την ισοτίμηση πτυχίων, που δεν είναι πανεπιστημιακού χαρακτήρα, προκειμένου να προχωρήσει το θέμα της επέκτασης της Κ.Υ.Α και για τους απόφοιτους πριν το 1981 και μετά το 2003, μέσω της θεσμικής και δικαστικής οδού, με εκπροσώπηση από τη δικηγόρο του Σ.Ε.ΧΩ.ΧΟ Κατερίνα Φώτη. Σε έναν κλάδο, σε επίπεδο συνταγματικό, δε μπορεί να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός, ως εκ τούτου, υπάρχει η δυνατότητα της δικαστικής διεκδίκησης, επικαλούμενοι το άνω παράδοξο περί ανισότητας και διαχωρισμού εργαζομένων.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η εξής:
- Κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), με αίτημα την ισοτίμηση του πτυχίου με τους απόφοιτους μεταξύ του 1981 και του 2003.
-Αρνητική απόφαση από τον Ε.Ο.ΠΠ.Ε.Π, βάσει του ισχύοντος νομικού καθεστώτος, καθώς το πτυχίο είναι τριετές και δεν εντάσσεται στις ρυθμίσεις των αποφοίτων μεταξύ του 1981 και του 2003.
- Κατάθεση όλων των απορριπτικών αποφάσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π στο Διοικητικό Εφετείο και επίκληση, πλέον δικαστικώς, του δικαιώματός μας στην ίση πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Παρουσιάζουμε το διαχωρισμό που υφίσταται και βάσει της αρχής της ισότητας, απαιτούμε να ισοτιμηθούμε, όσον αφορά στο επαγγελματικό δικαίωμα. Έτσι, δημιουργείται και μια κλιμάκωση κινητοποίησης, καθώς χρησιμοποιώντας την εξίσωση στο επαγγελματικό δικαίωμα, ενισχύουμε το διάλογο για την δημιουργία Πανεπιστημίου Χορού τετραετούς φοιτήσεως, έχοντας εξασφαλισμένη μία νίκη προς τη διαδικασία.
Επιπροσθέτως, σε ό, τι αφορά στο οικονομικό μέρος της διαδικασίας, τα δικαστικά έξοδα που θα υπάρξουν, θα καλυφθούν από το Σ.Ε.ΧΩ.ΧΟ. Θα πραγματοποιηθούν στο εγγύς μέλλον διάφορες δράσεις οικονομικής ενίσχυσης του ταμείου του σωματείου για το σκοπό αυτό. Σας καλούμε να τις στηρίξετε, αλλά ακόμη και να μας καταθέσετε τις δικές σας προτάσεις.
Σημειώνουμε ότι, το έξοδο του παραβόλου στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (30 ευρώ έκαστος), αλλά και εκείνο στην περίπτωση προσφυγής στο δικαστήριο (150 ευρώ έκαστος), καλείται να το επωμιστεί κάθε αιτών προσωπικά. Γνωρίζουμε πως το ποσό φαντάζει αρκετά μεγάλο, αλλά αν ο κάθε αιτών ακολουθούσε τη διαδικασία μόνος του, αναλαμβάνοντας και τα δικαστικά έξοδα πέραν των παραβόλων, αντί του σωματείου, το ποσό θα ανερχόταν στις 2.000 ευρώ.
Σε αυτό το σημείο, επειδή προτιμούμε να προσεγγίσουμε και τη συγκεκριμένη διαδικασία σταδιακά, δε θα επιθυμούσαμε να αναλωθούμε στην περαιτέρω ανάλυση της διαδικασίας, σε ό, τι αφορά στο μετέπειτα δικαστικό μέρος της (μετά τις απορριπτικές αποφάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π). Επομένως, σας ενημερώνουμε πως σε πρώτο επίπεδο, αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της 20ης Οκτωβρίου, να πραγματοποιηθεί η κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, καθώς και του παραβόλου των 30 ευρώ κατά άτομο, μέσω της νομικής συμβούλου του Σ.Ε.ΧΩ.ΧΟ Κατερίνας Φώτη. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η διευθέτηση των οικονομικών υποχρεώσεων προς το σωματείο, καθώς και η δήλωση ενδιαφέροντος από τουλάχιστον 200 άτομα για αυτό το σκοπό. Χωρίς έναν ικανοποιητικό όγκο αιτήσεων, η διαδικασία δε θα έχει δύναμη, οπότε και ακυρώνεται.
Αξίζει να σημειώσουμε πως λόγω αλλαγής κυβέρνησης και λόγω της γενικότερης κατάστασης που επικρατεί περί ισοτίμησης των ιδιωτικών κολλεγίων με τα Α.Ε.Ι, ενδέχεται να συμπαρασυρθούμε και να μη χρειαστεί να προσφύγουμε στο Διοικητικό Εφετείο, αποφεύγοντας και το επόμενο παράβολο των 150 ευρώ. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π πλέον δεν καταλήγει σε αρνητικές αποφάσεις, αλλά σε αποφάσεις εν αναμονή επανεξετάσεως.
Θεωρούμε πως υπάρχουν πολλές πιθανότητες να είναι θετική η έκβαση της διαδικασίας, είτε η απόφαση που εκδώσει ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π είναι απορριπτική, είτε είναι εν αναμονή επανεξετάσεως. Το δικαίωμα της ισότητας είναι αρκετά αναβαθμισμένο στη διοικητική δικαιοσύνη και μπορεί να στοιχειοθετηθεί γύρω από αυτό μία δυνατή υπερασπιστική βάση. Αν και οι δικαστικοί αγώνες σε ελάχιστες περιπτώσεις είναι 100% επιτυχείς από την έναρξή τους, μολαταύτα, η άνω διαδικασία αποτελεί το ξεκίνημα μιας θεσμικής αντιμετώπισης του ζητήματος του διαχωρισμού των αποφοίτων των Ανώτερων Ιδιωτικών Επαγγελματικών Σχολών Χορού, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης, μέσω του Σ.Ε.ΧΩ.ΧΟ, που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους και μπορεί να προχωρήσει σε τέτοιου είδους κινητοποίηση.

Για την έναρξη της διαδικασίας καλούμε όλα τα μέλη του Σ.Ε.ΧΩ.ΧΟ που έχουν αποφοιτήσει από τις Ανώτερες Ιδιωτικές Επαγγελματικές Σχολές του Υπουργείου Πολιτισμού, την Εθνική Λυρική Σκηνή και την Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης πριν από το 1981 και μετά το 2003, να καταθέσουν στη νομική μας εκπρόσωπο Κατερίνα Φώτη μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2019:
1. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών
2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (αν ο αιτών είναι από Κύπρο, είναι απαραίτητο αντίγραφο Διαβατηρίου και αν είναι από οποιαδήποτε άλλη χώρα άδεια διαμονής στην Ελλάδα)
3. Συμπληρωμένη αίτηση (ακολουθεί συνημμένο) με γνήσιο υπογραφής σε Κ.Ε.Π ή αστυνομικό τμήμα. Για την αίτηση πατήστε ΕΔΩ
4. Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου
5. Εξουσιοδότηση στην Κατερίνα Φώτη με γνήσιο υπογραφής σε Κ.Ε.Π ή αστυνομικό τμήμα (ακολουθεί συνημμένο). Για την εξουσιοδότηση πατήστε ΕΔΩ
{6.Απόδειξη πληρωμής των 30 ευρώ (ακολουθεί συνημμένο με τις οδηγίες) - θα πρέπει οι αιτούντες να πληρώσουν μέσω e- banking, διότι ζητούνται κωδικοί taxisnet. Η συγκεκριμένη πληρωμή θα γίνει όταν μαζευτούν οι 200 αιτούντες, έπειτα από νέα ειδοποίηση από το Σ.Ε.ΧΩ.ΧΟ μέσω e-mail. Στη συνέχεια, το αποδεικτικό της άνω πληρωμής θα πρέπει να σταλεί ηλεκτρονικά σκαναρισμένο στην Κατερίνα Φώτη}.
Για να δείτε οδηγίες καταβολής του ποσού πατήστε ΕΔΩ

Σε περίπτωση που υπάρχουν απορίες επί της συμπλήρωσης της αίτησης, καθώς και για τη συννενόησή σας σχετικά με την κατάθεση των δικαιολογητικών στη νομική εκπρόσωπο του Σ.Ε.ΧΩ.ΧΟ, παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με το Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε αυτή την προσπάθεια διεκδίκησης των πάγιων αιτημάτων μας, καθώς με την ισοτίμηση για όλους τους απόφοιτους Επαγγελματικών Σχολών Χορού πλέον, κατακτούμε ένα ακόμα σκαλοπάτι στον αγώνα για την εξασφάλιση καθολικών ακαδημαϊκών και επαγγελματικών δικαιωμάτων. Για πολλά χρόνια το μεγαλύτερο μέρος των μελών του σωματείου λογίζει τη μη ισοτίμηση των πτυχίων ως σημαντικότατο πρόβλημα του κλάδου. Τώρα λοιπόν, σε αυτή την πρότασή μας χρειαζόμαστε τα μέλη να εμπλακούν, να κινητοποιηθούν και να αγωνιστούν δίπλα μας.

Γιατί το Σ.Ε.ΧΩ.ΧΟ είναι τα μέλη του.
Ευελπιστούμε να σας έχουμε συνοδοιπόρους στο εγχείρημα αυτό.
Το Σωματείο είμαστε όλοι εμείς.

Share this post

Last modified on
elenfrdeites
Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
  • Δωρεάν online μαθήματα

Στοιχεία Επισκεψιμότητας

Επισκέπτες τώρα: 668
Εγγεγραμένα μέλη: 4544
Dancetheater.gr. All rights reserved 2010-2016

Login or Register

LOG IN

resources