Displaying items by tag: υπουργείο Πολιτισμού

Προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης ισοτιμίας των Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης με τα ΤΕΙ. Οι τίτλοι σπουδών θεωρούνται ισότιμοι προς τους τίτλους σπουδών που χορηγούσαν έως τις 10.6.2003 τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Published in Νέα Χορού
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για δεύτερη χρονιά ενισχύει την ελληνική χορογραφική δημιουργία και την ελληνική χορευτική κοινότητα, επιχορηγώντας είκοσι έξι (26) ομάδες χορού από την Αττική και την Περιφέρεια με το συνολικό ποσό των 610.000 ευρώ για την περίοδο 2018-19, ποσόν αυξημένο σε σχέση με την περίοδο 2017-2018 (529.000 ευρώ).
Published in Νέα Χορού


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 28 Απριλίου 2010


Παρουσίαση Μητρώου  Πολιτιστικών Φορέων


Η νέα διαδικασία επιχορηγήσεων Ομάδων ΧορούΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων μπορούν να εγγραφούν όλοι οι μη κερδοσκοπικοί φορείς που αναπτύσσουν  πολιτιστική δραστηριότητα. Όποιος φορέας επιθυμεί να υποβάλει αίτημα για επιχορήγηση οφείλει να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής του στο Μητρώο.

Το Μητρώο είναι  ανοιχτό σε όλους τους πολιτιστικούς φορείς, αλλά η εγγραφή του σε αυτό σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι ο φορέας θα λάβει στο μέλλον επιχορήγηση.

Η εγγραφή γίνεται  μέσω ιστοτόπου του ΥΠ.ΠΟ.Τ. και  η διαδικασία είναι ανοιχτή όλο  το χρόνο. Ο φορέας αναλαμβάνει την  ευθύνη να παρέχει ακριβή στοιχεία για την ταυτότητα και τις  δράσεις του και να επικαιροποιεί τα στοιχεία αυτά. Οι πληροφορίες που ζητούνται αφορούν:

  • την ταυτότητα του φορέα: διοίκηση, αριθμό μελών, εθελοντώνκαι εργαζομένων
  • τη δραστηριότητά του: σημαντικές δράσεις, διακρίσεις
  • οικονομικά στοιχεία: πηγές χρηματοδότησης, οικονομικά στοιχεία του τελευταίου έτους, απολογισμός για δράσεις που έλαβαν κρατική επιχορήγηση στο παρελθόν

Οι πληροφορίες  αυτές θα συνεκτιμώνται κατά την  αξιολόγηση των αιτημάτων που  θα υποβάλλει ο φορέας. Συγχρόνως, θα βοηθήσουν το Υπουργείο να χαρτογραφήσει  τους φορείς που δραστηριοποιούνται σε κάθε τομέα.

Μέσα από  αυτή τη διαδικασία θέλουμε να υπάρξει  ένα άνοιγμα του Υπουργείου σε νέες μορφές δημιουργίας, καινούργιες  ομάδες και σύγχρονες τάσεις.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται η αποστολή της φόρμας εγγραφής τυπωμένης και υπογεγραμμένης από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, συνοδευόμενη από το καταστατικό του.


Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Μέσω του  ίδιου ιστοτόπου ο φορέας, αφού ολοκληρώσει την εγγραφή του  στο Μητρώο, θα μπορεί να υποβάλει αίτημα επιχορήγησης. Η φόρμα θα είναι ανοιχτή όλο το χρόνο, αλλά τα αιτήματα θα αξιολογούνται δύο φορές ετησίως, σε χρόνο που θα ανακοινώνεται εγκαίρως. Για δράσεις που πραγματοποιούνται το 2010 οι φορείς πρέπει να υποβάλουν το αίτημά τους μέχρι 30 Ιουνίου 2010. Τα αιτήματα που αφορούν το 2011 θα εξεταστούν το φθινόπωρο.

Ο φορέας πρέπει να περιγράψει τη δράση που σχεδιάζει, τους στόχους  που έχει θέσει και το κοινό  στο οποίο απευθύνεται. Απαιτείται επίσης αναλυτικός προϋπολογισμός της  δράσης.

Οδηγίες για  τη συμπλήρωση των πεδίων θα αναρτηθούν στο site του ΥΠ.ΠΟ.Τ.


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα αιτήματα θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου με τη συνδρομή επιτροπών που θα λειτουργήσουν  ανά τομέα δημιουργίας.

Μετά την  ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ανακοινωθούν στο site τα ονόματα των φορέων που θα επιχορηγηθούν, οι δράσεις για τις οποίες θα λάβουν την επιχορήγηση και τα ποσά. Επιπλέον, θα είναι προσβάσιμες στο κοινό πληροφορίες για την ταυτότητα και τη δράση τους.

Τέλος, θα δημοσιοποιηθούν  συγκεντρωτικά στοιχεία για τον  αριθμό και το είδος των αιτημάτων, το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων  και τα συμπεράσματα από την εφαρμογή της νέας διαδικασίας επιχορηγήσεων.


ΕΛΕΓΧΟΣ

Οι φορείς που  θα επιχορηγηθούν οφείλουν εντός τριμήνου από την ολοκλήρωση της δράσης να υποβάλουν οικονομικό και καλλιτεχνικό απολογισμό. Θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα που θα υπάρχει στο site και να προσκομίσουν όσα στοιχεία τους ζητηθούν από τις υπηρεσίες.Ο ιστότοπος του ΥΠ.ΠΟ.Τ. για τους πολιτιστικούς φορείς

Ο νέος ιστότοπος, τον οποίο κατασκεύασε η Διεύθυνση  Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  του ΥΠ.ΠΟ.Τ., απευθύνεται στους  πολιτιστικούς φορείς της χώρας.

Μέσα από  αυτόν το χώρο θα γίνεται η εγγραφή  του φορέα στο Μητρώο και η υποβολή του αιτήματος επιχορήγησης. Στον ίδιο χώρο θα γίνεται η ενημέρωση για τα τελικά αποτελέσματα της διαδικασίας.

Στη δεύτερη  ενότητα του ιστοτόπου θα παρέχονται πληροφορίες για προγράμματα  που απευθύνονται σε πολιτιστικούς  φορείς (εθνικά, ευρωπαϊκά, διεθνή) και για άλλες πηγές οικονομικής ενίσχυσης της δραστηριότητάς τους.

Φιλοδοξούμε ο  χώρος αυτός να γίνει το σημείο επαφής του Υπουργείου με τους πολιτιστικούς  φορείς. Παράλληλα, ελπίζουμε ότι  θα συμβάλει στη χαρτογράφηση της  πολιτιστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα αλλά και στη δικτύωση των φορέων μεταξύ τους.

 
Συνέντευξη Τύπου  για την παρουσίαση του Μητρώου  Πολιτιστικών Φορέων,

Ομιλία Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Παύλου Γερουλάνου


Από τους πρώτους στόχους που  έθεσα όταν αναλάβαμε το Υπουργείο  Πολιτισμού και Τουρισμού ήταν να υπάρχει αξιοκρατία και  διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο δίνονται χρήματα για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Αξιοκρατία και διαφάνεια, για  δύο πολύ προφανείς λόγους:

Ο πρώτος είναι απλός:

Μιλούμε για τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου και δεν υπάρχει ούτε σκοπός, ούτε φορέας ο οποίος να δικαιολογεί τη σπατάλη τους. Είναι υποχρέωσή μας να εξασφαλίζουμε ότι τα χρήματα του φορολογούμενου πιάνουν τόπο.

Ο δεύτερος είναι πιο σύνθετος:

Εάν δεν πετύχουμε την αξιοκρατία και τη διαφάνεια στα χρήματα που διαθέτουμε στον πολιτισμό, τότε θα υποφέρει η Ελληνική δημιουργία.

Σε μια περίοδο που κάθε ευρώ μετράει δεν υπάρχει περιθώριο  για προσωπικές ή μικροκομματικές  πολιτικές.

Διότι κάτι που άξιζε χθες μπορεί να μην αξίζει σήμερα, ενώ κάτι που  δημιουργείται σήμερα δεν είναι εύκολο να εκτιμηθεί μόνο από μια πολιτική ηγεσία.

Εάν θέλουμε να έχουμε Ελληνική δημιουργία, τότε πρέπει να δημιουργήσουμε τους μηχανισμούς  που την αναγνωρίζουν και τη στηρίζουν.

Είχα πει και σε παλαιότερη ομιλία μου ότι ο πολιτισμός που εξαρτάται αποκλειστικά από το Κράτος δεν μπορεί να είναι παρεμβατικός πολιτισμός.

Όταν λέμε ότι είναι ώρα να τελειώνουμε με τον πολιτισμό  που εξαρτάται αποκλειστικά από  το Κράτος εννοούμε δύο πράγματα:

Πρώτον, ότι το Κράτος δεν πρέπει και δεν μπορεί να είναι η μόνη πηγή ανάπτυξης του πολιτισμού.

Και δεύτερον, ότι τα χρήματα που  διαθέτει το Κράτος δεν πρέπει να δίνονται με μικροκομματικά ή προσωπικά κριτήρια.

Διότι αυτό γινόταν μέχρι σήμερα.

Ο καλλιτέχνης, ο άνθρωπος τον γραμμάτων, ο δημιουργός, για να στηριχθεί, εξαρτιόταν από την βούληση του εκάστοτε Υπουργού.

Και επιχορηγούμενος καλλιτέχνης  δεν ήταν πάντα ο αξιόλογος  καλλιτέχνης, ο πρωτοπόρος, ο καινοτόμος, αλλά αυτός που ήξερε πως να ελίσσεται μέσα στο σύστημα.

Η πρακτική αυτή ήταν προσβλητική για τους ανθρώπους του πολιτισμού και τριτοκοσμική για τον κόσμο της πολιτικής.

Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να χαλαρώσουμε τον ασφυκτικό  εναγκαλισμό του πολιτισμού από  την εξουσία.

Μειώνουμε τη δύναμη της  πολιτικής εξουσίας με την ελπίδα ότι έτσι θα δώσουμε περισσότερο  χώρο στον πολιτισμό που αξίζει.

Γι’ αυτό σήμερα ανακοινώνουμε  τη δημιουργία του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και  Τουρισμού.

Το Μητρώο είναι το πρώτο βήμα για να υπάρχει διαφάνεια στις επιχορηγήσεις και το πρώτο βήμα για να πηγαίνουν τα χρήματα του έλληνα φορολογούμενου εκεί που πιάνουν τόπο.

Το Μητρώο είναι ένας μηχανισμός καταγραφής και παρακολούθησης του έργου και της εξέλιξης των επιχορηγούμενων φορέων για να μπορούμε να κρίνουμε την δουλειά τους με διαφανή και συνεπή κριτήρια.

Κανένας φορέας δεν θα μπορεί να επιχορηγηθεί από το Υπουργείο  αν δεν έχει προηγουμένως καταγραφεί στο Μητρώο και δεν έχει επικαιροποιήσει  τα στοιχεία του σ’ αυτό.

Κανένας φορέας, όσο αγαπητός και αν είναι, δεν θα μπορεί να πάρει  χρήματα του Δημοσίου αν δεν πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Σήμερα λοιπόν κάνουμε  το πρώτο βήμα.

Ξεκινάει η καταγραφή  και η αξιολόγηση με κάποια πρώτα  αξιοκρατικά κριτήρια.

Πριν υπογράψουμε οποιαδήποτε επιχορήγηση θα έχουμε τον φάκελο του επιχορηγούμενου φορέα και την εισήγηση της εκάστοτε αρμόδιας Διεύθυνσης που θα υποβοηθείται στο έργο της από μια μικρή ομάδα ανθρώπων που θα συνδυάζουν εμπειρία, γνώση, φρέσκια ματιά στα πράγματα και ακεραιότητα.

Εάν λειτουργήσει το σύστημα  σωστά οι ομάδες αυτές θα μπορούσαν  να μετεξελιχθούν σε ένα Εθνικό Συμβούλιο  Τεχνών το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τις κρατικές επιχορηγήσεις.

Και στην πλήρη του  εξέλιξη ένα τέτοιο Συμβούλιο  θα μπορεί να έχει και άποψη για όλα τα χρήματα που μοιράζει το ΥΠ.ΠΟ.Τ., ακόμη και αυτά των εποπτευόμενων φορέων.

Τέρμα πια στα ρουσφέτια, τέρμα και σε ό,τι θεωρούσαμε μέχρι  σήμερα δεδομένο. Κάθε φορέας αξιολογείται για την προσφορά του στην Ελληνική δημιουργία και για την ικανότητά του να προσφέρει το προϊόν που υπόσχεται.

Για να μην έχουμε πάλι φαινόμενα όπως το Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ. ή την  Λυρική Σκηνή. 

Δηλώσεις Γερουλάνου

 

Να βάλει τάξη στις επιχορηγήσεις επιχειρεί το υπουργείο Πολιτισμού


Τη δημιουργία Μητρώου  Πολιτιστικών Φορέων του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Παύλος Γερουλάνος, τονίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο βήμα, προκειμένου να χαλαρώσει ο ασφυκτικός εναγκαλισμός του πολιτισμού από την εξουσία.

«Το μητρώο αποτελεί το πρώτο βήμα, για να υπάρξει  διαφάνεια στις επιχορηγήσεις και  το πρώτο βήμα για να πηγαίνουν τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου εκεί που πιάνουν τόπο. Πριν υπογράψουμε οποιαδήποτε επιχορήγηση, έχουμε το φάκελο του επιχορηγούμενου φορέα και την εισήγηση της εκάστοτε αρμόδιας Διεύθυνσης, που θα υποβοηθείται στο έργο της από μια μικρή ομάδα ανθρώπων, που θα συνδυάζουν εμπειρία, γνώση, φρέσκια ματιά στα πράγματα και ακεραιότητα».

Με αυτά τα λόγια ο κ. Γερουλάνος έθεσε το νέο πλαίσιο  επιχορήγησης πολιτιστικών φορέων και  ανακοίνωσε το κλείσιμο του Εθνικού  Κέντρου Θεάτρου και Χορού, αφού, όπως είπε, «ο λόγος για τον οποίο ιδρύθηκε το Κέντρο δεν εκπληρώθηκε».

Σε μια περίοδο που  κάθε ευρώ μετράει δεν υπάρχει  περιθώριο για μικροκομματικές  πολιτικές, τόνισε και πρόσθεσε ότι  το Μητρώο θα δώσει την ευκαιρία σε πολιτιστικούς φορείς να αξιολογηθούν ισότιμα και να υποβάλλουν αιτήσεις για επιχορήγηση.

Η διαδικασία θα είναι ανοιχτή  όλο το χρόνο, ο φορέας αναλαμβάνει  την ευθύνη να παρέχει ακριβή στοιχεία για την ταυτότητα και τις δράσεις του και όσον αφορά τις δράσεις που πραγματοποιούνται το 2010, οι φορείς πρέπει να υποβάλουν το αίτημά τους μέχρι 30 Ιουνίου 2010, ενώ τα αιτήματα που αφορούν το 2011 θα εξεταστούν το φθινόπωρο.

Οι φορείς που θα επιχορηγηθούν οφείλουν εντός τριμήνου από την ολοκλήρωση της δράσης να υποβάλουν οικονομικό και καλλιτεχνικό απολογισμό.

Ο υπουργός Πολιτισμού δέχθηκε  σειρά ερωτήσεων σχετικά με το κλείσιμο φορέων (π.χ. Λυρική Σκηνή και  ΔΗΠΕΘΕ) και την περικοπή ποσών  από εκδηλώσεις στο εξωτερικό.

Οπως ανέφερε ο κ. Γερουλάνος:

* Το θέμα των ΔΗΠΕΘΕ  θα συζητηθεί στο πλαίσιο του  «Καλλικράτη».

* Για τους υπαλλήλους  του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου  είπε ότι «σε όλες τις περιπτώσεις  έχουμε βρει γέφυρες για να  διατηρήσουν οι υπάλληλοι την  υπαλληλική τους σχέση, μέχρις ότου δημιουργηθούν οι διαδικασίες μέσω του ΑΣΕΠ, για να γίνονται οι προσλήψεις και των Προεδρικών Διαταγμάτων που εκκρεμούν».

* Η Λυρική Σκηνή θα παραμείνει ανοιχτή, αλλά χρειάζεται η βοήθεια του υπουργείου Οικονομικών και η συνεργασία με τους εργαζόμενους. Αυτή τη στιγμή το προσωπικό της Λυρικής ξεπερνά τους 700 εργαζόμενους.

Η παρουσία της Ελλάδας  στο εξωτερικό δεν είναι μόνο θέμα κόστους, αλλά αποτελεί πηγή ανάπτυξης και ως τέτοια θα αντιμετωπιστεί από την κυβέρνηση, είπε επίσης ο υπουργός σχετικά με τη διατήρηση εκδηλώσεων στο εξωτερικό.

Τέλος, τα χρέη του υπουργείου Πολιτισμού ανέρχονται σε 150 εκατ. ευρώ, ενώ τα χρέη προς τα ΜΜΕ από την  καμπάνια για τον Τουρισμό αγγίζουν τα 120 εκατ. ευρώ.


 

Dancetheater.gr


Published in Νέα Χορού
Like us on Facebook