Dance Theater

Synaskisi

Synaskisi

Αγγελάκη 3, Θεσσαλονίκη, Τ. 2313 00 25 17

Περισσότερα...

Physio Art Center

Physio Art Center

Ελ. Βενιζέλου 12Α, Νέα Σμύρνη, τηλ.: 210 9344233 - 6944776251

Περισσότερα...

Οι Τραυματισμοί και η απόδοση των χορευτών: Για μία καλύτερη διδασκαλία της χορευτικής αγωγής (Μέρος Β΄) (Παναγιώτης Πετρογιάννης)

Του Παναγιώτη Πετρογιάννη *

Τα Βασικά Πρώτα

Γνωρίζουμε ότι1:

♦ Ο χορός από μόνος του (
the dance only training system) αδυνατεί να δημιουργήσει κατάλληλης εντάσεως ερεθίσματα για μια σειρά από σημαντικές παραμέτρους της φυσικής κατάστασης.
 Τα ποσοστά τραυματισμών στους χορευτές είναι μεγαλύτερα σε σχέση με άλλους που ασχολούνται με κινητικές δραστηριότητες εξίσου υψηλών απαιτήσεων.2
 Έρευνες έχουν δείξει ότι οι χορευτές παρουσιάζουν παρόμοια επίπεδα φυσικής κατάστασης σε σχέση με υγιείς συνομηλίκους τους.
 Οι χορευτές συχνά δυσανασχετούν και απογοητεύονται από την υποστήριξη που έχουν από το σώμα τους στην καλλιτεχνική τους προσπάθεια.

Ας προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε αυτά τα φαινόμενα από τη σκοπιά της κινητικής ανάπτυξης.

Ιδιαίτερα κρίσιμη για την κινητική ανάπτυξη είναι η φάση των Θεμελιωδών Κινητικών Προτύπων, που εκτείνεται από τον πρώτο χρόνο μέχρι την ηλικία των οχτώ ετών περίπου, και διακρίνεται σε τρία στάδια, το αρχικό, το στοιχειώδες και το ώριμο. Αν τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να δεχθούν ποιοτική παρέμβαση και διδασκαλία, για να αναπτύξουν
τη γραμματική του σώματος, τα θεμελιώδη κινητικά τους πρότυπα δηλαδή, μπορούν έπειτα να συνθέσουν ευκολότερα τις απλές, θεμελιώδεις κινητικές μορφές , να τις μετατρέψουν σε κινητικές δεξιότητες, που είναι άπειρες σε αριθμό (Schmidt, 1991), και να προσαρμόσουν την κινητική τους απόδοση σε διαφορετικές συνθήκες (Cleland & Gallahue, 1993), όπως ένας καλός χορευτής μπορεί να προσαρμόζεται στις διαφορετικές απαιτήσεις της κάθε χορογραφίας.
Τη φάση των Θεμελιωδών Κινητικών Προτύπων ακολουθεί η φάση των εξειδικευμένων κινήσεων (7-10 ετών το μεταβατικό στάδιο, 11-13 ετών το στάδιο εφαρμογής και 14+ ετών η δια βίου εφαρμογή). Σε όλες τις φάσεις της κινητικής ανάπτυξης επιθυμητή είναι μια σταδιακή τάση προς την ποιοτικότερη και πιο εκλεπτυσμένη εκτέλεση των κινήσεων (γράφημα 1).
 
Γράφημα 1: Ιεράρχηση των όρων που περιγράφουν την ανθρώπινη κίνηση. Προσαρμοσμένο από Duane. V. Knudson. Qualitative Diagnosis of Human Movement: Improving Performance in Sport and Exercise, Third Edition, Human Kinetics.
 
Οι βασικές κινητικές δεξιότητες διακρίνονται σε (πίνακας 1):

δεξιότητες σταθεροποίησης
(αδρή κινητικότητα): το σώμα είναι σταθερό, αλλά κινείται γύρω από τον οριζόντιο ή κάθετο άξονα και γίνεται προσπάθεια για απόκτηση ή διατήρηση της ισορροπίας (στατική ή δυναμική ισορροπία),
δεξιότητες μετακίνησης (αδρή κινητικότητα): το σώμα μεταφέρεται από το ένα σημείο στο άλλο, με οριζόντια ή κάθετη κατεύθυνση,
δεξιότητες χειρισμού (λεπτή κινητικότητα): παρέχεται δύναμη σε αντικείμενο ή λαμβάνεται δύναμη από αντικείμενο, απαιτείται κινητικός έλεγχος, ορθότητα και ακρίβεια στην κίνηση.

Πολλές φορές όταν συναντάμε σε ένα κείμενο έναν πίνακα με αναλυτικές πληροφορίες, τείνουμε να ρίχνουμε μια γρήγορη ματιά και να συνεχίζουμε την ανάγνωση. Έχοντας όμως κατά νου την θεμελιώδη σημασία που έχει για την κινητική ανάπτυξη του κάθε χορευτή και παιδιού, η ποιοτική ανάπτυξη των θεμελιωδών κινητικών προτύπων και δεξιοτήτων, αξίζει να σταθούμε και να ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στον πίνακα 1. Παρατηρώντας τον πίνακα, μπορούμε να αναλογιστούμε αν τα παιδιά κατά την κρίσιμη αναπτυξιακή ηλικία από 3 έως 15 χρονών έχουν «περάσει» από και έχουν εξοικειωθεί με την ποικιλία των βασικών κινήσεων που περιέχονται στον πίνακα. Και μπορούμε να σκεφτούμε έπειτα, αν αυτή η βασική γραμματική του σώματος έχει καλλιεργηθεί με επάρκεια ή, όπως γράφουν οι ερευνητές στα αγγλικά
withproficiency (αν θελήσουμε να χρησιμοποιήσουμε ως κριτήριο το επίπεδο χρήσης της αγγλικής).
 
Πίνακας 1. Βασικές Κινητικές Δεξιότητες Gallahue, D. L. & Donnelly, F.C. (2003). Developmental physical education for all children (4th ed.). Champaign, IL: Human Kinetics)
 
Ας εξετάσουμε τις βασικές κινητικές δεξιότητες της στάσης και του τρεξίματος. Ένα από τα πρώτα πράγματα που παρατηρεί κανείς στους χορευτές εξετάζοντας την όρθια ανατομική στάση, όπου τα πέλματα βρίσκονται σε παράλληλη θέση, είναι η πτώση της ποδικής καμάρας (εικόνα 4) και η συνακόλουθη ανισοκατανομή των φορτίων στην ποδοκνημική άρθρωση (άμεση δημιουργία ενός μηχανισμού πρόκλησης κάκωσης τόσο στην ποδοκνημική όσο και στο γόνατο).

Εικόνα 4.
 
 
Η επίσης συχνή εξόστωση, το κότσι στο πέλμα (βλαισό δάκτυλο), είναι σε μεγάλο βαθμό η προσπάθεια του σώματος (ασυνείδητη για μας) να μεγαλώσει τη βάση στήριξής του. Διαπιστώνουμε ότι το σώμα αδυνατεί να διατηρήσει τη βασική όρθια ανατομική θέση. Οι χορευτές περνούν χιλιάδες ώρες και συνήθως με λάθος τρόπο προσπαθώντας να πετύχουν την έξω στροφή των πελμάτων της βασικής αλλά μη φυσιολογικής πρώτης θέσης, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει προηγουμένως την πρωταρχικά σωστή στάση που αντιστοιχεί στην ανθρώπινη εξέλιξη.

Αν στη βασική όρθια θέση προσθέσουμε κίνηση, όπως όταν εκτελούμε με ανατομικά κριτήρια ένα βαθύ κάθισμα, θα ακούσουμε συχνά τους χορευτές να διαμαρτύρονται για «κοντούς αχίλλειους». Πρόκειται, κατά το μάλλον, για έναν μύθο. Στην πραγματικότητα υπάρχει έλλειψη ( προσθιοπίσθιας) κινητικότητας στην ποδοκνημική. Παρά τα πολλά χρόνια εκπαίδευσης στον χορό, οι περισσότεροι χορευτές αδυνατούν να εκτελέσουν ένα ανατομικά σωστό βαθύ κάθισμα (θεμελιώδες κινητικό πρότυπο), όπου και διακρίνεται η έλλειψη κινητικότητα της ποδοκνημικής, με αποτέλεσμα και οι υπόλοιπες αρθρώσεις του σώματος να λειτουργούν αντισταθμιστικά, δηλαδή να στερούνται βαθμούς ελευθερίας κίνησης (εικόνα 5).
 
Εικόνα 5. "Κοντοί Αχίλλειοι" σε σπουδάστρια επαγγελματικής σχολής: το βέλος που δείχνει προς τα πάνω υποδεικνύει την θέση που θα έπρεπε να τοποθετηθούν τα χέρια, αλλά αδυνατούν (και) λόγω έλλειψης κινητικότητας στην ποδοκνημική. Τα χέρια έρχονται μπροστά για να μην πέσει το σώμα πίσω (στέρηση βαθμού ελευθερίας - αξιολόγηση με το Functional Movement Screen). Η απόσταση μεταξύ των δύο καθέτων είναι μικρή. Με τη χρήση διορθωτικών ασκήσεων επανακτάται το εύρος κίνησης της άρθρωσης.

 
Ενδιαφέροντα είναι και τα ευρήματα που έχουμε, όταν ζητηθεί από τους χορευτές να τρέξουν. Ενώ, εξ ορισμού, στον χορό έχουμε υψηλές απαιτήσεις ακριβούς εκτέλεσης της κίνησης κατά την μεταφορά του σώματος από την μία στάση στην άλλη, οι περισσότεροι χορευτές τρέχουν χωρίς δρομική οικονομία (energy and move mentleaks). Δεν ξέρουν να τρέχουν! Αυτό συνεπάγεται, για παράδειγμα, ότι αδυνατούν να επιταχύνουν αλλά και να επιβραδύνουν με συναρμογή και με οικονομία. H υπερλορδωτική στάση κυριαρχείκαι εδώ. Οι χορευτές αναζητούν τους όρους της μετακίνησης, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις της κίνησης.

Ανάλογες διαπιστώσεις μπορούμε να κάνουμε, αν εξετάσουμε ποιοτικά την αδρή κινητικότητα των στηρίξεων του πίνακα 1. Ενώ οι παράλληλες με το πάτωμα στηρίξεις και μετακινήσεις είναι ζητούμενο στον σύγχρονο χορό, είναι λίγοι οι χορευτές και οι χορεύτριες που μπορούν να κάνουν ένα ανατομικά λειτουργικό και σωστό pushup. Αυτό συμβαίνει κυρίως όχι λόγω αδυναμίας των χεριών ή του θώρακα αλλά λόγω αδυναμίας σταθεροποίησης του πυρήνα. Ή μπορούμε να θυμηθούμε πόσο σημαντικό είναι για την λεπτή κινητικότητα κάθε παιδιού να μπορεί να ελέγχει, να πετά και να κλωτσά μια μπάλα λόγω της καλλιέργειας του συντονισμού ματιού, χεριού, ποδιού.
Ίσως, από τη σκοπιά της κινητικής ανάπτυξης, χορός να είναι αυτό: η εκούσια μετατροπή της αδρής κινητικότητας σε λεπτή και αντιστρόφως.

Σχετικά με τα παραπάνω, το Καναδικό Ινστιτούτο για την Προαγωγή της Δια Βίου Φυσικής Αγωγής (2014)
3 επισημαίνει:

Οι θεμελιώδεις κινητικές ικανότητες και δεξιότητες δεν διδάσκονται σωστά. Τα θεμελιώδη (
FUNdamentals) πρέπει να αναπτύσσονται περαιτέρω, διαφορετικά σημαντικές προοπτικές της κίνησης χάνονται, με αποτέλεσμα να μην αναπτύσσουν τα παιδιά όλες τους τις δυνατότητες.
Οι πιο καταρτισμένοι ειδικοί συναντώνται στο υψηλό αγωνιστικό επίπεδο και οι λιγότερο καταρτισμένοι στις αναπτυξιακές ηλικίες, εκεί δηλαδή που θα έπρεπε να συναντάμε τους πιο καλά εκπαιδευμένους δασκάλους.
Κατά την έναρξη μια κινητικής δραστηριότητας δεν λαμβάνεται υπόψη η αναπτυξιακή ηλικία αλλά η χρονολογική.
Τα παιδιά παρακινούνται να επιδίδονται από πολύ νωρίς σε μια μόνο σωματική δραστηριότητα.

Η τελευταία επισήμανση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Πολύ συχνά οι γονείς και οι δάσκαλοι, για δικούς τους λόγους, στρέφουν τα παιδιά προς πρόωρη ειδίκευση σε μια μόνο σωματική δραστηριότητα, όπως στο μπαλέτο.

Υπάρχει μια σειρά εν εξελίξει μελετών
4, για τις οποίες, μέχρι τη στιγμή που γράφεται αυτό το κείμενο, ελάχιστος λόγος έχει γίνει στην Ελλάδα από τις αρμόδιες επιστημονικές εταιρίες, οι οποίες δείχνουν ότι η πρόωρη ενασχόληση με μία μόνο σωματική δραστηριότητα αποτελεί από τους πιο βασικούς συντελεστές δημιουργίας μελλοντικών τραυματισμών. Οι έρευνες έδειξαν χαρακτηριστικά ότι:

Το 50% των τραυματισμών υπέρχρησης αφορούσε παιδιά που εξειδικεύθηκαν σε μία μόνο δραστηριότητα.
Τα παιδιά που είχαν εξειδικευθεί σε μία δραστηριότητα είχαν 70%-93% μεγαλύτερη πιθανότητα τραυματισμού από τα παιδιά που είχαν εκτεθεί σε ποικίλες σωματικές δραστηριότητες. (Children in the study who specialized were 70% to 93% more likely to be injured than children who played multiple sports!).
Τα παιδιά που εκτέθηκαν σε ποικίλες δραστηριότητες παρουσίασαν μεγαλύτερη ικανότητα για μεταφορά κινητικής μάθησης , ικανότητα, δηλαδή, μεταφοράς και διαφοροποίησης κινητικών συνδυασμών από τη μία δραστηριότητα στην άλλη, όπως συμβαίνει όταν ο χορευτής «περνά» από τη μία χορογραφία στην άλλη.

Ήδη από το 1993 το Αμερικανικό Κολέγιο Αθλητιατρικής, για την αποφυγή τραυματισμών συστήνει να μην αφιερώνουν τα παιδιά όλο τον χρόνο της προπόνησης στην καλλιέργεια μιας συγκεκριμένης δεξιότητας και επισημαίνει ότι θα πρέπει να γυμνάζονται συνολικά
5 και πιο πρόσφατα η Αμερικανική Παιδιατρική Ακαδημία προτείνει, για τους ίδιους λόγους, τα παιδιά
να μην ασκούνται σε μία μόνο δραστηριότητα για όλη τη διάρκεια του έτους6 και να ακολουθούν ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα νευρομυϊκής γυμναστικής7.

Η περίπτωση της Σιλβί Γκιλιέμ, στο εισαγωγικό απόσπασμα του πρώτου μέρους, για το πώς συνέδεσε από μικρή, χάρη στη γυμνάστρια μητέρα της, τον αθλητισμό και την τέχνη, είναι ένα καλό παράδειγμα για τα παραπάνω.

 
1 Y. Koutedakis, A. Jamurtas. (2004). The Dancer as a Performing Athlete. Physiological Considerations.Sports Med. 34 (10): 651-661
 
2Ένα παλαιότερο κείμενο για τους τραυματισμούς των χορευτών, μπορείτε να διαβάσετε εδώ: http://www.dancetheater.gr/υγεία/οι τραυματισμοί των χορευτών/παναγιώτης πετρογιάννης
 
3 Canadian sport for life. Quality sport and physical activity. 2014. “Fundamental movement skills and fundamental sports skills are not taught properly, p 21”. “ Further develop all fundamental movement skills and teach general, fundamental sports skills. Otherwise,a significant window of opportunity is lost, compromising the ability of the young player/athlete to reach their full potential, p. 53”. www.ltad.ca
 
4 Myer GD, Jayanthi N, Difiori JP, Faigenbaum AD, Kiefer AW, Logerstedt D, Micheli LJ. Sport specialization, Part I: Does early sports specialization increase negative outcomes and reduce the opportunity for success in young athletes? Sports Health 2015;7(5):437-442.
Jayanthi N, Pinkham C, Dugas L, Patrick B, Labella C. Sports specialization in young athletes: evidence-based recommendations. Sports Health. 2013;5(3):251-7.
Jayanthi NA, LaBella CR, Fischer D, Pasulka J, Dugas LR. Sports-specialized intensive training and the risk of injury in young athletes: a clinical case-control study. Am J Sports Med. 2015;43(4):794-801
American Medical Society for Sports Medicine (2013, April 23). Effectiveness of early sport specialization limited in most sports, sport diversification may be better approach at young ages. ScienceDaily. Retrieved from http://www.sciencedaily.com /releases/2013/04/130423172601.htm
Πιο εκτενής παρουσίαση των θέσεων εδώ: www.aspenprojectplay.com , University of Florida’s Sport & Policy Research Collaborative.
 
5 Children and adolescents should include fitness exercises in the training routine, rather than devoting all of each training session to the development of specific skills required for a certain sport
 
6 American Medical Society for Sports Medicine (2013, April 23). Effectiveness of early sport specialization limited in most sports, sport diversification may be better approach at young ages. ScienceDaily. Retrieved from http://www.sciencedaily.com /releases/2013/04/130423172601.htm
 
7 Overuse Injuries and Burnout in Youth Sports. Position paper of the American Medical Society for Sports Medicine. (2014). Holly J. Benjamin, M.D. Joel S. Brenner, M.D., M.P.H. Andrew Gregory, M.D. Neeru Jayanthi, M.D. Greg L. Landry, M.D. Anthony Luke, M.D. John P. DiFiori, M.D., Chair

O Παναγιώτης Πετρογιάννης
ασχολείται με τον αθλητισμό από την παιδική ηλικία. Αποφοίτησε από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με ειδίκευση στην Καλαθοσφαίριση, στην Ειδική (Προσαρμοσμένη) Φυσική Αγωγή και στην αποκατάσταση των διαστρεμμάτων της ποδοκνημικής.

Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές (Master in Science) στο University of Bristol (Department of Health, Exercise and Sports Science), στους τομείς της Αγωγής Υγείας και της αποκατάστασης τραυματισμών.

Εργάστηκε ερευνητικά ως επιστημονικός συνεργάτης (ποιοτική αξιολόγηση ερευνητικών δεδομένων) στο Τμήμα Κοινωνικής Ιατρικής, της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Παρακολούθησε για τέσσερα χρόνια μαθήματα φιλοσοφίας και πολιτικών επιστημών στο ΑΠΘ. Έχει συνεργαστεί με γυμναστήρια, αθλητικούς συλλόγους, ομάδες χορού και με το Χοροθέατρο του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας.

Εστιάζει στην εφαρμογή προγραμμάτων διορθωτικής - νευρομυϊκής γυμναστικής μυοσκελετικών κακώσεων και επιμελείται τον χώρο άσκησης Synaskisi. Παρουσίασε στην Ελλάδα την Dance Medicine and Science και το Functional Movement Screen του οποίου είναι πιστοποιημένος αξιολογητής. Είναι μέλος του International Dance Health Practitioner Directory του Rudolf Nureyev Foundation.

Τα σεμινάρια «ο Χορευτής ως Αθλητής» και «Beyond Stretching», η συσχέτιση Sport Medicine και Dance Science, η βελτίωση της απόδοσης χορευτών, αθλητών αλλά και κάθε ατόμου ξεχωριστά με βάση την ποιοτική αξιολόγηση και ποσοτική μέτρηση του σώματος, αποτελούν αντικείμενα μελέτης και έρευνας των μαθημάτων που οργανώνονται από τη Synaskisi.

. www.facebook.com/synaskisi.gr, www.synaskisi.gr

Share this post

Last modified on
Greek English French German Italian Spanish
Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

Πες ό,τι θες

History
Vana: Τις προσκλήσεις για την παράσταση Sasha Waltz & Guests | "Kreatur" κερδίζουν οι: Ελένη Ζαχαροπούλου, Ίνα Βάρκα , Μαρία Αρβανιτάκη.
admin: Πατήστε "Δημοσίευση Κειμένου" επάνω δεξιά.
Alice Kyriakidou: γεια σας!πως μπορω να δημοσιευσω μια αγγελια?ευχαριστω
admin: Τον μήνα Σεπτέμβριο είχαμε ρεκόρ επισκεψιμότητας στο Dancetheater.gr με περισσότερες από 98.500 επισκέψεις! Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη.
admin: Τον μήνα Ιούλιο η επισκεψιμότητα του Dancetheater.gr ξεπέρασε τις 95.000 επισκέψεις!
admin: Τον μήνα Ιούνο η επισκεψιμότητα του Dancetheater.gr ξεπέρασε τις 94.500 επισκέψεις!
admin: Τον μήνα Μάιο η επισκεψιμότητα του Dancetheater.gr ξεπέρασε τις 96.500 επισκέψεις!
annakiii: καλησπερα!! μηπως ξερει κανεις αν παραδιδονται μαθηματα twerk στην αθηνα?
admin: Για να προμηθευτείτε την κάρτα πατήστε στο banner στην κορυφή του site.
admin: admin: Εννοείτε να προμηθευτείτε την κάρτα ή να εντάξετε το μαθημα σας στην κάρτα?
psycorps: καλησπέρα πως μπορώ να ενταχθώ στην κάρτα dance theatre plus?
admin: Η κάρτα Dancetheater Plus είναι πλέον διαθέσιμη.
Margianna: Υπαρχει καποια ανακοιωση για την καρτα dancetheatre plus?
evoulatisvroxis: καλημερες. Πως αποκτουμε τη καρτα dancetheater plus?
3 τελίτσες: Η Elizabeth Harrod 5 μέρες πριν γεννήσει!!! «link»
3 τελίτσες: Η Elizabeth Harrod, σολίστ του Βασιλικού Μπαλέτου (Royal Ballet), 3 εβδομάδες πριν γεννήσει!!! «link»
3 τελίτσες: φωτο: 7 μηνών έγκυος Elizabeth Harrod, σολίστ του Royal Ballet «link»
3 τελίτσες: RAD's new Advanced 1 & 2 male syllabi. «link»
admin: Τις θέσεις για τα σεμινάρια του Akropoditi κερδίζουν: ΚΙΤΣΙΟΥ ΓΙΩΤΑ, Αρέστη Εύη, Τσαλκιτζογλου Μαριτα, Ηρώ Μητρούτσικου, Σπύρος Πετρίτης. Καλή διασκέδαση και καλά μπάνια!
something: Tiny Dancers Among Us «link»
drakaki: Γιούπι!!!!! Ευχαριστωωωώ dancetheatre για τη θέση στο εργαστήριο φωνής της Καζαντζίδη στο Dance fest Akropoditi
something: ''Σε κάθε περίπτωση, ο χορευτής που θέλει να γίνει καλός στο μοντέρνο πρέπει να έχει βάσεις κλασικού μπαλέτου.'' ~ Yolanta Zaharieva, χορογράφος και καθηγήτρια μπαλέτου
admin: Στο Acroplane θα πάνε οι: Παναγιωτακοπούλου, Καπετανάκη, Χριστίδη. Καλή διασκέδαση!
ernper: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση για την "Ωραία Κοιμωμένη¨" Ερνέστος Περάκης
admin: Τις προσκλήσεις για την Ωραία Κοιμωμλενη κερδίζουν οι: Αρβανίτη Μικέτα, Κατερίνα Κορμπή, Ερνέστος Περάκης. Καλή διασκέδαση!
admin: Τα ονόματα για τις 24/4 για τον Αντώνη Φωνιαδάκη είναι: Κωνσταντοπούλου, Χαϊδά, Βασιλείου, Κόντες, Λεγάκη, Λέκκας. Καλή διασκέδαση.
amira17: σας ευχαριστώ πολύ. Κάλή σας μέρα
admin: Σε ό,τι αφορά την Σωματοψυχοπαιδαγωγική έχει δημοσιευθεί. Για το ερώτημα της creo-reon αν δεν μας πείτε για ποια καταχώρηση μιλάτε δεν μπορούμε να ξέρουμε αν την έχουμε λάβει ή όχι. Πάντως δεν υπάρχουν τόσο παλιές εκκρεμότητες στις Καταχωρήσεις που έχουμε λάβει.
amira17: στειλτε μου μειλ και στο evangelia.marougka@gmail.com .αυτό σας έχω στείλει. Ευχαριστώ πολύ
amira17: Καλησπέρα, σας έχω στείλει ένα εργαστήριο κίνησης βασισμένο στην πανεπιστημιακή μέθοδο της Σωματοψυχοπαιδαγωγικής. Δεν γνωρίζω αν το λάβατε. μηπως κατι δεν έκανα σωστά. θα γίνει στο Horos στις 25 Απριλίου. Θα εκτιμούσα μια απάντησή σας
creo-reon: αγαπητέ admin, θα θελα να ρωτήσω αν λαμβάνετε τις καταχωρήσεις μου, γιατί τη μία φορά δεν δημοσιεύτηκε καθόλου και τώρα είχα κάνει μια πριν το πάσχα. Αναρωτιέμαι αν κάτι δεν πάει καλά με το λογαριασμό μου. φιλία
admin: Πατήστε "Καταχώρηση" και στείλτε αρχείο κειμένου με τα στοιχεία. Στον τίτλο γράψτε Στοιχεία Ομάδας. Στην κατηγορία επιλέξτε Καταχώρηση Στοιχείων Σχολής (θα καταλάβουμε). Προσέξτε, η ομάδα θα πρέπει να έχει Καταστατικό προκειμένου να καταχωρηθεί.
κιραν: Καλημέρα!πως μπορούμε να καταχωρήσουμε την ομάδα μας?
admin: Στο Betelgez στις 13/3 θα πάνε: Αφροδίτη Ντρισμπιώτη, Μαρία Μαντούκου.
admin: Στο Medula στις 14 και 15/3 θα πάνε:ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΤΑΣΙΝΟΥ, Αλεξανδρος Μπαμπαρακος, Μαρία Τσίχλη, Ναυσικά Θεοδωρίδου
admin: Βέβαια όταν αποκαλώ "εκπληκτική" την Τζοκόντα της Λυρικής, τότε τι να πω για τα Nederlands? Από άλλο πλανήτη..

Only registered users can send messages, register or login

Στοιχεία Επισκεψιμότητας

Top Visiting Day: 07-12-2018 : 2117
Αριθμός μελών σε σύνδεση: 1
Επισκέπτες τώρα: 251
Εγγεγραμένα μέλη: 4327
Τώρα σε σύνδεση:
EffieTsel
Dancetheater.gr. All rights reserved 2010-2016

Login or Register

LOG IN

resources